European Funds

Husarnet is creating innovating technologies with support of the EU funds.

Husarnet

Spółka realizuje projekt "Husarnet", którego celem jest tworzenie unikalnego rozwiązania dla branży Internet of Things (IoT) w zakresie robotyki, motoryzacji czy energetyki umożliwiającego łączność urządzeń przez Internet przy minimalizacji opóźnień w przesyle danych, zachowaniu prywatności oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa transmisji.

- Wartość projektu ogółem: 1 068 025,00 zł

- Wkład Funduszy Europejskich: 854 419,87 zł

Peer-to-peer